CALCULATOR
Polish earnings #2 (tax↔no tax)
The earnings, taxes and other costs of working as an employee in Poland. The easy conversion between brutto↔netto (tax↔no tax earnings).

Dane do obliczeń

Year of work
Wynagrodzenie
nie uwzględniaj kwoty wolnej i kosztów
(zaznacz, gdy chodzi np. o umowę dodatkową, nagrodę itp.)
nie obliczaj ZUS
(zatrudniony u innego pracodawcy, który płaci składkę ZUS od conajmniej minimalnej płacy krajowej)

Co się dzieje z moimi pieniędzmi?

kwota brutto
3000.00
ZUS
411.30
zdrowotne (NFZ)
232.98
zaliczka na podatek dochodowy
199.00
kwota netto ("na rękę")
2156.71

What is this for

Podstawowym zastosowaniem tego kalkulatora, jest szybkie przeliczenie pensji brutto na netto - przy uwzględnieniu typowych czynników mających wpływ na sumę, którą pracownik dostaje "do ręki".

Poza tym ten kalkulator potrafi z dokładnością do jednego grosza, obliczyć pensję "w drugą stronę" - czyli dla żądanej pensji netto, oblicza pensję brutto.

What is the meaning of each calculator field ?

  • rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony. Każdego roku zasady i stawki trochę się zmieniają, więc kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego.
  • wynagrodzenie - tu podajesz kwotę. Może to być pensja brutto albo netto - obok zaznaczasz "kropeczką", którą pensję podałeś
  • dodatkowe informacje - podstawowe elementy, które mają wpływ na zmianę sposobu obliczania podatków. Zaznacz te, które dotyczą Twojego przypadku

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Tags and links to this website

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.