Polish investments amortization calculator
Polish investments amortization online calculator.

Input data#

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne#

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
202315000.0015000.0015.00562.5046.87
202414437.5015000.0015.002250.00187.50
202512187.5015000.0015.002250.00187.50
20269937.5015000.0015.002250.00187.50
20277687.5015000.0015.002250.00187.50
20285437.5015000.0015.002250.00187.50
20293187.5015000.0015.002250.00187.50
2030937.5015000.0015.00937.5078.12

Wyniki - rozbicie miesięczne#

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
January 2023562.500.00
February 2023562.500.00
March 2023562.500.00
April 2023562.500.00
May 2023562.500.00
June 2023562.500.00
July 2023562.500.00
August 2023562.500.00
September 2023562.500.00
October 2023562.50187.50
November 2023375.00187.50
December 2023187.50187.50
January 20242250.00187.50
February 20242062.50187.50
March 20241875.00187.50
April 20241687.50187.50
May 20241500.00187.50
June 20241312.50187.50
July 20241125.00187.50
August 2024937.50187.50
September 2024750.00187.50
October 2024562.50187.50
November 2024375.00187.50
December 2024187.50187.50
January 20252250.00187.50
February 20252062.50187.50
March 20251875.00187.50
April 20251687.50187.50
May 20251500.00187.50
June 20251312.50187.50
July 20251125.00187.50
August 2025937.50187.50
September 2025750.00187.50
October 2025562.50187.50
November 2025375.00187.50
December 2025187.50187.50
January 20262250.00187.50
February 20262062.50187.50
March 20261875.00187.50
April 20261687.50187.50
May 20261500.00187.50
June 20261312.50187.50
July 20261125.00187.50
August 2026937.50187.50
September 2026750.00187.50
October 2026562.50187.50
November 2026375.00187.50
December 2026187.50187.50
January 20272250.00187.50
February 20272062.50187.50
March 20271875.00187.50
April 20271687.50187.50
May 20271500.00187.50
June 20271312.50187.50
July 20271125.00187.50
August 2027937.50187.50
September 2027750.00187.50
October 2027562.50187.50
November 2027375.00187.50
December 2027187.50187.50
January 20282250.00187.50
February 20282062.50187.50
March 20281875.00187.50
April 20281687.50187.50
May 20281500.00187.50
June 20281312.50187.50
July 20281125.00187.50
August 2028937.50187.50
September 2028750.00187.50
October 2028562.50187.50
November 2028375.00187.50
December 2028187.50187.50
January 20292250.00187.50
February 20292062.50187.50
March 20291875.00187.50
April 20291687.50187.50
May 20291500.00187.50
June 20291312.50187.50
July 20291125.00187.50
August 2029937.50187.50
September 2029750.00187.50
October 2029562.50187.50
November 2029375.00187.50
December 2029187.50187.50
January 2030937.50187.50
February 2030750.00187.50
March 2030562.50187.50
April 2030375.00187.50
May 2030187.50187.50
June 20300.000.00
July 20300.000.00
August 20300.000.00
September 20300.000.00
October 20300.000.00
November 20300.000.00
December 20300.000.00

What is the meaning of each calculator field ?#

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tags and links to this website#

What tags this calculator has#

Permalink#

This is permalink. Permalink is the link containing your input data. Just copy it and share your work with friends:

Links to external sites (leaving Calculla?)#

Ancient version of this site - links#

In December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archival purposes.
Direct link to the old version:
"Calculla v1" version of this calculator
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.