Polish investments amortization calculator
Polish investments amortization online calculator.

Input data

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
201915000.0015000.0015.00375.0031.25
202014625.0015000.0015.002250.00187.50
202112375.0015000.0015.002250.00187.50
202210125.0015000.0015.002250.00187.50
20237875.0015000.0015.002250.00187.50
20245625.0015000.0015.002250.00187.50
20253375.0015000.0015.002250.00187.50
20261125.0015000.0015.001125.0093.75

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
January 2019375.000.00
February 2019375.000.00
March 2019375.000.00
April 2019375.000.00
May 2019375.000.00
June 2019375.000.00
July 2019375.000.00
August 2019375.000.00
September 2019375.000.00
October 2019375.000.00
November 2019375.00187.50
December 2019187.50187.50
January 20202250.00187.50
February 20202062.50187.50
March 20201875.00187.50
April 20201687.50187.50
May 20201500.00187.50
June 20201312.50187.50
July 20201125.00187.50
August 2020937.50187.50
September 2020750.00187.50
October 2020562.50187.50
November 2020375.00187.50
December 2020187.50187.50
January 20212250.00187.50
February 20212062.50187.50
March 20211875.00187.50
April 20211687.50187.50
May 20211500.00187.50
June 20211312.50187.50
July 20211125.00187.50
August 2021937.50187.50
September 2021750.00187.50
October 2021562.50187.50
November 2021375.00187.50
December 2021187.50187.50
January 20222250.00187.50
February 20222062.50187.50
March 20221875.00187.50
April 20221687.50187.50
May 20221500.00187.50
June 20221312.50187.50
July 20221125.00187.50
August 2022937.50187.50
September 2022750.00187.50
October 2022562.50187.50
November 2022375.00187.50
December 2022187.50187.50
January 20232250.00187.50
February 20232062.50187.50
March 20231875.00187.50
April 20231687.50187.50
May 20231500.00187.50
June 20231312.50187.50
July 20231125.00187.50
August 2023937.50187.50
September 2023750.00187.50
October 2023562.50187.50
November 2023375.00187.50
December 2023187.50187.50
January 20242250.00187.50
February 20242062.50187.50
March 20241875.00187.50
April 20241687.50187.50
May 20241500.00187.50
June 20241312.50187.50
July 20241125.00187.50
August 2024937.50187.50
September 2024750.00187.50
October 2024562.50187.50
November 2024375.00187.50
December 2024187.50187.50
January 20252250.00187.50
February 20252062.50187.50
March 20251875.00187.50
April 20251687.50187.50
May 20251500.00187.50
June 20251312.50187.50
July 20251125.00187.50
August 2025937.50187.50
September 2025750.00187.50
October 2025562.50187.50
November 2025375.00187.50
December 2025187.50187.50
January 20261125.00187.50
February 2026937.50187.50
March 2026750.00187.50
April 2026562.50187.50
May 2026375.00187.50
June 2026187.50187.50
July 20260.000.00
August 20260.000.00
September 20260.000.00
October 20260.000.00
November 20260.000.00
December 20260.000.00

What is the meaning of each calculator field ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tags and links to this website

What tags this calculator has

Permalink

This is permalink. Permalink is the link containing your input data. Just copy it and share your work with friends:

Links to external sites (leaving Calculla?)

Ancient version of this site - links

In December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archival purposes.
Direct link to the old version:
"Calculla v1" version of this calculator
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.