A -> Z (all)
Polish retirement calculator (ZUS)
This online calculator computes the amount of pension received from Polish retirement institution called ZUS.

Okres składkowy

Wniosek złożony po 1 marcaroku
Ilość lat składkowych
Ilość lat nieskładkowych

Wynagrodzenie

rokprzeciętne wynagrodzenieTwoje wynagrodzeniestosunek Twojego do średniego
1950
6612.00
0
1951
7188.00
0
1952
7824.00
0
1953
11040.00
0
1954
11700.00
0
1955
12096.00
0
1956
13416.00
0
1957
15348.00
0
1958
16176.00
0
1959
17436.00
0
1960
18720.00
0
1961
19500.00
0
1962
20160.00
0
1963
21156.00
0
1964
21792.00
0
1965
22404.00
0
1966
23208.00
0
1967
24192.00
0
1968
25272.00
0
1969
26088.00
0
1970
26820.00
0
1971
28296.00
0
1972
30108.00
0
1973
33576.00
0
1974
38220.00
0
1975
46956.00
0
1976
51372.00
0
1977
55152.00
0
1978
58644.00
0
1979
63924.00
0
1980
72480.00
0
1981
92268.00
0
1982
139572.00
0
1983
173700.00
0
1984
202056.00
0
1985
240060.00
0
1986
289140.00
0
1987
350208.00
0
1988
637080.00
0
1989
2481096.00
0
1990
12355644.00
0
1991
21240000.00
0
1992
35220000.00
0
1993
47940000.00
0
1994
63936000.00
0
1995
8431.44
0
1996
10476.00
0
1997
12743.16
0
1998
14873.88
0
1999
20480.88
0
2000
23085.72
0
2001
24742.20
0
2002
25598.52
0
2003
26417.64
0
2004
27474.84
0
2005
28563.48
0
2006
29726.76
0
2007
32292.36
0
2008
35326.56
0
2009
37235.52
0

Sposób obliczeń - metoda #1

Metoda #1: Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie.

Sposób obliczeń - metoda #2

Metoda #2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Wyniki

Metoda #1 : "10 lat z ostatnich 20 lat"
Nie udało się ustalić ciągłego okresu 10 lat zarabiania w ostatnich 20 latach...
Nie da się więc obliczyć Twojej emerytury tą metodą.
Metoda #2 : "20 dowolnie wybranych lat z całego okresu pracy"
Potrzeba minimum 20 lat zarobkowych, aby obliczyć emeryturę tą metodą.
Podane zostały tylko 0 lat.
Nie da się więc obliczyć Twojej emerytury tą metodą.
Nie da sie obliczyć tej emerytury podanymi metodami...

Tags and links to this website

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.