A -> Z (all)
Poland: Vacation days calculator
Online calculator for calculating number of vacation days for every year of work in Poland.

Dane wejściowe - ukończone szkoły i przepracowane lata

edukacja
Ukończona szkoła
praca
Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Podsumowanie - Twój staż pracy

STAŻ PRACY
LatMiesięcyDni
Ukończona szkoła liczy się jak
0
0
0
Okres pracy
10
0
0
Razem
10
0
0

Wynik - ilość przysługujących dni urlopu

Twój staż pracy to więcej niż 10 lat, więc należy Ci się 26 dni urlopu.

Description

Ten kalkulator oblicza online czy masz prawo do 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Some facts

  • W pierwszym roku pracy, pracownik z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, czyli 1.66 dnia (bo 20 dni przez 12 miesięcy to 1.66 dnia).
  • Jeśli pracowałeś(aś) w kilku rozłącznych okresach (kilka razy, co jakiś czas), musisz je zsumować na własną rękę. Ten kalkulator uwzględnia tylko jeden ciągły okres pracy - możliwe, że kiedyś to rozwiniemy. Zgłoś się, jeśli by Ci się to przydało - im więcej głosów, tym szybciej to zrobimy ;)
  • Jeśli był okres, w którym jednocześnie pracowałeś(aś) i się uczyłeś(aś) - nie licz tego do okresu pracy (pomiń ten okres po prostu).

Tags and links to this website

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.