Polish investments amortization
Polish investments amortization online calculator.

What is the meaning of each calculator field ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Links to external sites (leaving Calculla?)

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Input data

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
2017
15000.00
15000.00
15.00
1875.00
156.25
2018
13125.00
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2019
10875.00
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2020
8625.00
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2021
6375.00
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2022
4125.00
15000.00
15.00
2250.00
187.50
2023
1875.00
15000.00
15.00
1875.00
156.25

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
January 2017
1875.00
0.00
February 2017
1875.00
0.00
March 2017
1875.00
187.50
April 2017
1687.50
187.50
May 2017
1500.00
187.50
June 2017
1312.50
187.50
July 2017
1125.00
187.50
August 2017
937.50
187.50
September 2017
750.00
187.50
October 2017
562.50
187.50
November 2017
375.00
187.50
December 2017
187.50
187.50
January 2018
2250.00
187.50
February 2018
2062.50
187.50
March 2018
1875.00
187.50
April 2018
1687.50
187.50
May 2018
1500.00
187.50
June 2018
1312.50
187.50
July 2018
1125.00
187.50
August 2018
937.50
187.50
September 2018
750.00
187.50
October 2018
562.50
187.50
November 2018
375.00
187.50
December 2018
187.50
187.50
January 2019
2250.00
187.50
February 2019
2062.50
187.50
March 2019
1875.00
187.50
April 2019
1687.50
187.50
May 2019
1500.00
187.50
June 2019
1312.50
187.50
July 2019
1125.00
187.50
August 2019
937.50
187.50
September 2019
750.00
187.50
October 2019
562.50
187.50
November 2019
375.00
187.50
December 2019
187.50
187.50
January 2020
2250.00
187.50
February 2020
2062.50
187.50
March 2020
1875.00
187.50
April 2020
1687.50
187.50
May 2020
1500.00
187.50
June 2020
1312.50
187.50
July 2020
1125.00
187.50
August 2020
937.50
187.50
September 2020
750.00
187.50
October 2020
562.50
187.50
November 2020
375.00
187.50
December 2020
187.50
187.50
January 2021
2250.00
187.50
February 2021
2062.50
187.50
March 2021
1875.00
187.50
April 2021
1687.50
187.50
May 2021
1500.00
187.50
June 2021
1312.50
187.50
July 2021
1125.00
187.50
August 2021
937.50
187.50
September 2021
750.00
187.50
October 2021
562.50
187.50
November 2021
375.00
187.50
December 2021
187.50
187.50
January 2022
2250.00
187.50
February 2022
2062.50
187.50
March 2022
1875.00
187.50
April 2022
1687.50
187.50
May 2022
1500.00
187.50
June 2022
1312.50
187.50
July 2022
1125.00
187.50
August 2022
937.50
187.50
September 2022
750.00
187.50
October 2022
562.50
187.50
November 2022
375.00
187.50
December 2022
187.50
187.50
January 2023
1875.00
187.50
February 2023
1687.50
187.50
March 2023
1500.00
187.50
April 2023
1312.50
187.50
May 2023
1125.00
187.50
June 2023
937.50
187.50
July 2023
750.00
187.50
August 2023
562.50
187.50
September 2023
375.00
187.50
October 2023
187.50
187.50
November 2023
0.00
0.00
December 2023
0.00
0.00
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.