CALCULATOR
Polish work period
Calculator of the period of work in Poland, according to job acts.

Okres w jakim pracowałeś(aś)

Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Obliczony staż pracy

Lat
10
Miesięcy
0
Dni
1

Description

Ten kalkulator liczy okres zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w art.112 kodeksu cywilnego. Wynik jest potrzebny np. do wyliczenia dnia nagrody jubileuszowej, ilości należnego urlopu, dodatku do wynagrodzenia, długości okresu wypowiedzenia, odprawy itp.

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Links to external sites (leaving Calculla?)

Tags and links to this website

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.