CALCULATOR
Polish real property cost
Property purchasing costs online calculator - polish only.

Specyfikacja nieruchomości

Rodzaj nieruchomości
Księga wieczysta
Typ transakcji
Cena transakcyjna
Prowizja agencji%

Koszta transakcji

Cena nieruchomości
10000.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
200.00
Notariusz
taksa
155.00
VAT
34.10
razem
189.10
Księga wieczysta
Założenie księgi wieczystej
Wpis do księgi wieczystej
200.00
Agencja nieruchomości
prowizja
VAT
razem
Podsumowanie
Suma opłat
589.10
Razem (nieruchomość + opłaty)
10589.10

What is the meaning of each calculator field ?

  • Rodzaj nieruchomości - ma wpływ na wartość maksymalnej kwoty jaką może zarządać notariusz - czyli stawki notarialnej. Gdy chodzi o nieruchomość mieszkalną, dom, działkę budowlaną itp., wtedy stawka notarialna ograniczona jest do 1/2 kwoty bazowej.
  • Księga wieczysta - koszt założenia księgi wieczystej to typowo 60 zł. Razem z wpisaniem - wychodzi w sumie 260 zł. Księgi wieczyste zakłada się w Wydziałach Ksiąg Wieczystych w sądach rejonowych.
  • Typ transakcji - w przypadku sprzedaży, należy zapłacić "podatek od czynności cywilnoprawnych", czyli 2% ceny nieruchomości.
  • Cena transakcyjna - kwota, za którą nieruchomość przechodzi z rąk do rąk - na jej podstawie obliczamy podatek i prowizję agencji nieruchomości.
  • Prowizja agencji - ile procent wartości nieruchomości agencja pobiera jako swoją prowizję.

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Tags and links to this website

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.