CALCULATOR
Polish ZUS payments
Online calculator for ZUS payments of a polish worker.

Zarobki brutto

Year of work
Wynagrodzenie brutto
Ubezpieczenie wypadkowe%

Opłacane składki

pracodawcapracownikrazem
fundusz%%%
emerytalny
9.76
292.80
9.76
292.80
19.52
585.60
rentowy
6.5
195.00
1.5
45.00
8
240.00
chorobowy
0
0.00
2.45
73.50
2.45
73.50
wypadkowy
1.8
54.00
0
0.00
1.8
54.00
pracy
2.45
73.50
0
0.00
2.45
73.50
FGŚP
0.1
3.00
0
0.00
0.1
3.00
razem
20.61
618.29
13.71
411.30
34.32
1029.59

What is this for

Ten kalkulator przydaje się, gdy chcesz obliczyć dokładne rozbicie składników pensji pracownika (i kosztów pracodawcy) na poszczególne fundusze.

What is the meaning of each calculator field ?

 • Year of work - select the year of the employment.
  Every year is slightly different. The employment taxation rules are little bit changing from time to time. Most of the time the changes are just minor adjustments to rates (numbers, factors). When you select the year of the employment here, the calculator will use the rules and rates for particular year.
  This calculator supports all years from 2007 to 2015 and we will probably update it every year to follow current changes.
 • wynagrodzenie - kwota brutto, czyli stawka za którą zatrudniony jest pracownik.
 • ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca płaci tę składkę, gdy:
  • pracujesz na umowę o pracę
  • lub pracujesz na inny typ umowy, ale podczas pracy przebywasz w siedzibie pracodawcy
  składka jest liczona procentowo od kwoty zarobków brutto. Stawkę (ile procent) określa się:
  • dla firmy, która zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 9 ubezpieczonych - stawka jest identyczna dla wszystkich pracowników i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności
  • dla firmy, która zgłasza conajmniej 10 ubezpieczonych - składka jest inna dla każdego pracownika. Jest ustalana na podstawie grupy zawodowej osoby zatrudnionej (grupa działalności) i tabel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tej stawki może się wachać od 0.67% do prawie 4 %. Jest także zależna od okresu, którego praca dotyczy (tabelki zmieniają się co jakiś czas).

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Tags and links to this website

Tags:
Tags to Polish version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.