CALCULATOR
Polish earnings #3 (written order)
Written order taxation calculator (Polish tax system only). Easy calculation of costs, and taxes.

Dane do obliczeń

Year of work
Wynagrodzenie brutto
Koszty uzyskania przychodu
Dodatkowe informacje
bez składek ZUS
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
bez składki na ubezpieczenie zdrowotne

Co się dzieje z moimi pieniędzmi?

kwota brutto
3000.00
emeryt.
292.80
rent.
45.00
chorob.
0.00
razem
337.80
zapłacona (9%)
239.60
do odliczenia(7.75%)
206.32
zaliczka na podatek dochodowy
177.00
kwota netto ("na rękę")
2245.60

What is this for

Ten kalkulator służy do przeliczania kwoty brutto na netto dla umowy zlecenia, biorąc pod uwagę typowe czynniki mające wpływ na sumę, którą zleceniobiorca dostaje "do ręki".

Oczywiście obliczane są też składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.

What is the meaning of each calculator field ?

  • rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony. Każdego roku zasady i stawki trochę się zmieniają, więc kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego.
  • wynagrodzenie - tu podajesz kwotę brutto, na którą ma obowiązywać umowa.
  • koszty uzyskania przychodu - w większości przypadków zaznacz 20%. Dla praw autorskich, przeniesienia praw własności wynalazku, praw do znaku itp. zaznacz 50%. (więcej o tym w ustawie, rozdział 4: "koszty uzyskania przychodu")
  • bez składek ZUS - zaznaczasz, gdy nie odprowadzasz od tej umowy składek ZUS. Mogą to zaznaczyć studenci do 26 roku życia, oraz osoby zatrudnione u innego pracodawcy, za conajmniej płacę minimalną.
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczasz, gdy chcesz opłacać chorobową składkę ZUS.
  • bez składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaznaczasz, gdy nie musisz odprowadzać składki do NFZ. Zaznacz to, gdy jestes studentem do 26 roku życia.

Studenci do 26 roku życia zaznaczają "bez składek ZUS" i "bez składki na ubezpieczenie zdrowotne".

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archvial purposes.
Direct link to the old version:

Tags and links to this website

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.