Polish retirement calculator (ZUS)
This online calculator computes the amount of pension received from Polish retirement institution called ZUS.

Okres składkowy

Wniosek złożony po 1 marcaroku
Ilość lat składkowych
Ilość lat nieskładkowych

Wynagrodzenie

rokprzeciętne wynagrodzenieTwoje wynagrodzeniestosunek Twojego do średniego
1950
6 612
0
1951
7 188
0
1952
7 824
0
1953
11 040
0
1954
11 700
0
1955
12 096
0
1956
13 416
0
1957
15 348
0
1958
16 176
0
1959
17 436
0
1960
18 720
0
1961
19 500
0
1962
20 160
0
1963
21 156
0
1964
21 792
0
1965
22 404
0
1966
23 208
0
1967
24 192
0
1968
25 272
0
1969
26 088
0
1970
26 820
0
1971
28 296
0
1972
30 108
0
1973
33 576
0
1974
38 220
0
1975
46 956
0
1976
51 372
0
1977
55 152
0
1978
58 644
0
1979
63 924
0
1980
72 480
0
1981
92 268
0
1982
139 572
0
1983
173 700
0
1984
202 056
0
1985
240 060
0
1986
289 140
0
1987
350 208
0
1988
637 080
0
1989
2 481 096
0
1990
12 355 644
0
1991
21 240 000
0
1992
35 220 000
0
1993
47 940 000
0
1994
63 936 000
0
1995
8 431.44
0
1996
10 476
0
1997
12 743.16
0
1998
14 873.88
0
1999
20 480.88
0
2000
23 085.72
0
2001
24 742.20
0
2002
25 598.52
0
2003
26 417.64
0
2004
27 474.84
0
2005
28 563.48
0
2006
29 726.76
0
2007
32 292.36
0
2008
35 326.56
0
2009
37 235.52
0

Sposób obliczeń - metoda #1

Metoda #1: Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie.

Sposób obliczeń - metoda #2

Metoda #2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Wyniki

Metoda #1 : "10 lat z ostatnich 20 lat"
Nie udało się ustalić ciągłego okresu 10 lat zarabiania w ostatnich 20 latach...
Nie da się więc obliczyć Twojej emerytury tą metodą.
Metoda #2 : "20 dowolnie wybranych lat z całego okresu pracy"
Potrzeba minimum 20 lat zarobkowych, aby obliczyć emeryturę tą metodą.
Podane zostały tylko 0 lat.
Nie da się więc obliczyć Twojej emerytury tą metodą.
Nie da sie obliczyć tej emerytury podanymi metodami...

Tags and links to this website

Permalink

This calculator doesn't support permalinks.

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archival purposes.
Direct link to the old version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.