Polish investments amortization calculator
Polish investments amortization online calculator.

Input data

Wartość początkowa środka trwałego (ponad 3500 zł)
Roczna stopa amortyzacji%
Pierwszy miesiąc użytkowania
Pierwszy rok użytkowania
Metoda rozliczenia
Współczynnik podwyższający (tylko dla metody degresywnej)

Wyniki - rozbicie roczne

rokwartość na początku rokupodstawastoparoczna stawka amortyzacjiśrednia stawka na miesiąc
2018
15 000
15 000
15
2 062.50
171.87
2019
12 937.50
15 000
15
2 250
187.50
2020
10 687.50
15 000
15
2 250
187.50
2021
8 437.50
15 000
15
2 250
187.50
2022
6 187.50
15 000
15
2 250
187.50
2023
3 937.50
15 000
15
2 250
187.50
2024
1 687.50
15 000
15
1 687.50
140.62

Wyniki - rozbicie miesięczne

miesiącpozostało w tym rokustawka w tym miesiącu
January 2018
2 062.50
0
February 2018
2 062.50
187.50
March 2018
1 875
187.50
April 2018
1 687.50
187.50
May 2018
1 500
187.50
June 2018
1 312.50
187.50
July 2018
1 125
187.50
August 2018
937.50
187.50
September 2018
750
187.50
October 2018
562.50
187.50
November 2018
375
187.50
December 2018
187.50
187.50
January 2019
2 250
187.50
February 2019
2 062.50
187.50
March 2019
1 875
187.50
April 2019
1 687.50
187.50
May 2019
1 500
187.50
June 2019
1 312.50
187.50
July 2019
1 125
187.50
August 2019
937.50
187.50
September 2019
750
187.50
October 2019
562.50
187.50
November 2019
375
187.50
December 2019
187.50
187.50
January 2020
2 250
187.50
February 2020
2 062.50
187.50
March 2020
1 875
187.50
April 2020
1 687.50
187.50
May 2020
1 500
187.50
June 2020
1 312.50
187.50
July 2020
1 125
187.50
August 2020
937.50
187.50
September 2020
750
187.50
October 2020
562.50
187.50
November 2020
375
187.50
December 2020
187.50
187.50
January 2021
2 250
187.50
February 2021
2 062.50
187.50
March 2021
1 875
187.50
April 2021
1 687.50
187.50
May 2021
1 500
187.50
June 2021
1 312.50
187.50
July 2021
1 125
187.50
August 2021
937.50
187.50
September 2021
750
187.50
October 2021
562.50
187.50
November 2021
375
187.50
December 2021
187.50
187.50
January 2022
2 250
187.50
February 2022
2 062.50
187.50
March 2022
1 875
187.50
April 2022
1 687.50
187.50
May 2022
1 500
187.50
June 2022
1 312.50
187.50
July 2022
1 125
187.50
August 2022
937.50
187.50
September 2022
750
187.50
October 2022
562.50
187.50
November 2022
375
187.50
December 2022
187.50
187.50
January 2023
2 250
187.50
February 2023
2 062.50
187.50
March 2023
1 875
187.50
April 2023
1 687.50
187.50
May 2023
1 500
187.50
June 2023
1 312.50
187.50
July 2023
1 125
187.50
August 2023
937.50
187.50
September 2023
750
187.50
October 2023
562.50
187.50
November 2023
375
187.50
December 2023
187.50
187.50
January 2024
1 687.50
187.50
February 2024
1 500
187.50
March 2024
1 312.50
187.50
April 2024
1 125
187.50
May 2024
937.50
187.50
June 2024
750
187.50
July 2024
562.50
187.50
August 2024
375
187.50
September 2024
187.50
187.50
October 2024
0
0
November 2024
0
0
December 2024
0
0

What is the meaning of each calculator field ?

 • Wartość początkowa środka trwałego - to ustalona według określonych zasad podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku podatnika. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważać należy:
  • cenę ich nabycia - w razie nabycia w drodze kupna
  • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (jeśli występuje)
  • koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie
  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości
  • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu
  • od 1 stycznia 2007 r. - w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z uwzględnieniem różnic kursowych, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej
 • Roczna stopa amortyzacji - stawka, która zależy od rodzaju środka trwałego. Należy ją znaleźć w tabelce wydawanej razem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych"... Oraz w linkach na tej stronie :)
 • Pierwszy miesiąc użytkowania - miesiąc oddania środka trwałego do użytku
 • Pierwszy rok użytkowania - rok oddania środka trwałego do użytku
 • Metoda rozliczenia - metoda liniowa lub degresywna
 • Współczynnik podwyższający - ważne tylko dla metody degresywnej.

Tags and links to this website

Permalink

This is permalink. Permalink is the link containing your input data. Just copy it and share your work with friends:

Links to external sites (leaving Calculla?)

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archival purposes.
Direct link to the old version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.