Polish court fees calculator
Online calculator computes cost (fees) of starting private case in Polish court.

Przedmiot sporu i rodzaj postępowania

Wartość przedmiotu sporu
Część opłaty

Koszt rozprawy

Opłata sądowa w postępowaniu uproszczonym
Opłata sądowa podstawowa (nieobniżona)
60
Opłata sądowa obniżona

Tags and links to this website

Ancient version of this site - links

"Calculla v1" version of this calculatorIn December 2016 the Calculla website has been republished using new technologies and all calculators have been rewritten. Old version of the Calculla is still available through this link: v1.calculla.com. We left the version 1 of Calculla untouched for archival purposes.
Direct link to the old version:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.